ในส่วนของประชาชนทั่วไปสามารถจองรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 ได้ผ่านทาง Line Official Account “หมอพร้อม” ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2564 เป็นต้นไป