โดยลงทะเบียนสมัคร อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานฉีดวัคซีน covid-19 ผ่านทางเว็บไซต์ 

คลิกลงทะเบียนได้ที่นี่ https://chapter.redcross.or.th/covid-19/

ทั้งนี้ได้เปิดลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป