ห้องฟื้นฟูสมรรถภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน
เปิดทุกวัน จันทร์ พุธ และ พฤหัสบดี เวลา 08.30 น. - 12.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)
กายภาพบำบัด
- ปวดคอ บ่า ไหล่
- ปวดเข่า ปวดหลัง
- อัมพฤกษ์ อัมพาต
- ข้อไหล่ติด ออฟฟิศซินโดรม
กิจกรรมบำบัด
- ประเมินพัฒนาการเด็ก
- ฝึกกระตุ้นการกลืน
- ฝึกการทำงานกล้ามเนื้อแขน และการทำงานของมือ
- ฝึกกระตุ้นสมองและความจำ
ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ที่เลือกขึ้นทะเบียนกับศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ใช้บริการ ฟรี
ข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่น เบิกได้ตามสิทธิ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ : 053-525776