วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมเพื่อนสูงวัยครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นสมาชิกชมรมฯ จำนวน 5 ราย ที่ได้รับการคัดเลือกคณะกรรมการชมรมฯ เพื่อเยี่ยมเยืยนให้กำลังใจ โดยกิจกรรมของชมรมฯในครั้งนี้ ได้มีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมด้วย

 

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ข้อความ

 

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ หมากรุก

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ลิงลม และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, โรงพยาบาล และ ข้อความ

 

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ โรงพยาบาล