ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครอง นำบุตรหลานที่มีอายุดังต่อไปนี้
-9 เดือน
-1 ขวบครึ่ง
-2 ขวบครึ่ง
-3 ขวบครึ่ง
-5 ขวบ
มารับการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก พร้อมคำปรึกษาการดูแลเด็กครบวงจร ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
ในระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน โดยท่านสามารถสมัครเข้ารับการตรวจพัฒนาการ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-525776 ต่อ 318