ขอเชิญร่วมเป็นเพื่อนไลน์กับกองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน เป็นเพื่อน Line Official กับกองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ดีๆ จากเรา

เป็นเพื่อน Line Official กับกองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ดีๆ จากเรา