เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 5000 บาท

รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

 

เปิดเอกสารแนบ