ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา สัญชาติไทย เพศหญิง อายุ20- 35 ปี มีวุฒการศึกษาปริญญาตรีทางด้านพยาบาล สาธารณสุข หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัครรับสมัครออนไลน์ หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น ในวันเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม 053 525776 ต่อ 318

- รับสมัครถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น โดยประกาศผ่าน เฟสบุ๊คของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน

 

***ในวันที่สอบสัมภาษณ์ให้เตรียมเอกสารมาดังต่อไปนี้ ***
1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
3.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
4.ใบรับรองการผ่านงานหรือผ่านการฝึกอบรมต่างๆ ( ถ้ามี )
5.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

 

กรอกใบสมัครงานออนไลน์ได้ที่นี้   https://forms.gle/QBMnCS1nC3aQTMn18