ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
- สัญชาติไทย
- เพศชาย อายุ 22- 35 ปี
- มีวุฒการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
หากผ่านการฝึกอบรม ปฐมพยาบาลและปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Emergency Medical Responder :EMR) หรือการฝึกอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้น พื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (Emergency Medical Technician Basic :EMT-B) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือคนไข้ (ประจำรถฉุกเฉิน)
เปิดรับสมัครรับสมัครออนไลน์ https://forms.gle/LnWE3aecNvegju3X9
 
หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 น ในวันเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม 053 525776 ต่อ 318
- รับสมัครถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 น
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 น โดยประกาศผ่าน เฟสบุ๊คของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน
- กำหนดการสอบสัมภาษณ์ จะประกาศอีกครั้งในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 น
***ในวันที่สอบสัมภาษณ์ให้เตรียมเอกสารมาดังต่อไปนี้ ***
1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
3.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
4.ใบรับรองการผ่านงานหรือผ่านการฝึกอบรมต่างๆ ( ถ้ามี )
5.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ