ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา และ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
รับสมัคราทางออนไลน์ได้ที https://forms.gle/9Uc4XQ7GCQJVhD2m7
 
 
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ