ตามที่กองการแพทย์  ได้เปิดรับสมัครพนักงานเพื่อเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน และได้ดำเนินการสัมภาษณ์ในวันที่ 23 กันยายน 2564 ผลการคัดเลือกดังนี้

 

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล อันดับที่ 1 มารายงานตัวใน วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องสำนักงาน ชั้น 2 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน