ประกาศศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน หยุดให้บริการบางแผนก