เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ได้กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อลดการแพร่เชื้อไวรัส Covid-19 จึงของดให้บริการบางแผนกและขอความร่วมมือผู้ป่วยดังต่อไปนี้

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ