มีการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและรับมือกับ "ไวรัสโคโรน่า" สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดย คุณทัศนีย์ สุทธิไชยากุล ผู้อำนวยการกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ อสม. เทศบาลเมืองลำพูน และแจ้งกิจกรรมต่างๆของเดือน มีนาคม 2563