เก็บตัวอยู่ที่บ้าน 14 วัน (Home Quarantine) ต้องทำอย่างไร

การเตรียมความพร้อมในส่วนของประชาชน ที่มาจากพื้นที่เกิดโรคหรือสัมผัสผู้ป่วย [...]

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต(สุขภาพ)

"การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต(สุขภาพ)" เป็นสิ่งสำคัญและได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถป้องกัน [...]

ใส่หน้ากากอนามัยอย่างไรให้ถูกวิธี

แมสปิดปากสามารถช่วยป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายและการแพร่กระจายจากตัวเราสู่ผู้อื่น โดยแมสปิดปากควรใ [...]

รู้เท่าทัน “ปอดอักเสบ” จากเชื้อ “โคโรน่าไวรัส” สายพันธุ์ใหม่

รู้เท่าทัน “ปอดอักเสบ” จากเชื้อ “โคโรน่าไวรัส” สายพันธุ์ใหม่ [...]

การแจ้งเตือนโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ในประเทศจีน (เมืองอู่ฮั่น)

การแจ้งเตือนโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ในประเทศจีน (เมืองอู่ฮั่น) [...]

เตือนภัยไส้กรอก พบไนไตร์ท เกินมาตรฐาน เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เนื่องจากทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารเพื่อจำหน่าย ชื่อบริษัท ทิพย์เดีย [...]

โรคชิคุนกันยา

โรคชิคุนกุนยา มียุงลายเป็นพาหะนำโรค มีอาการคล้ายไข้เลือดออก [...]

ป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรตา

"เตือนประชาชนในช่วงฤดูหนาว เลือกรับประทานอาหารและน้ำที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันโรคอุจจาระร่วง [...]

ระวัง ๕ อุบัติเหตุวันลอยกระทง

ระวัง ๕ อุบัติเหตุวันลอยกระทง ช่วงเทศกาลต่างๆ มักจะเป็นช่วงที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นมากมาย ครอบครัวไหนพ [...]