กองการแพทย์ อสม. ผู้สูงอายุ ร่วมมือร่วมใจ แต่งต้นสลากย้อม

กองการแพทย์ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน และ อสม.เทศบาลเมืองลำพูน สือสานประเพณี ร่วมมือร่วมใจ แต่ [...]

คุณมานิตย์ สุทธิไชยากุล ได้บริจาคเตียงคนไข้ให้ศูนย์บริการสาธารสุขเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 คุณมานิตย์ สุทธิไชยากุล ได้บริจาคเตียงคนไข้ระบบไฟฟ้า ให้กับศูนย์บริการ [...]

ขอขอบคุณ คุณเบญจสิริ จันทนรุ่งโรจน์ ที่ได้มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

โดย มีคุณสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คุณทัศนีย์ สุทธิไชยากุล ผู้อำนวยการกองก [...]

เปิดให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์

ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30น. ถึง 17.00น. วัน [...]

ศูนย์ตรวจ COVID-19 รายชื่อ Lab ตรวจ COVID-19 ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ศูนย์ตรวจ COVID­19 รายชื่อ Lab ตรวจ COVID­19 ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า [...]

รายนามผู้มอบสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2563

ขอขอบคุณ บริษัท ห้างร้าน และประชาชนทั่วไปที่ได้มอบสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทา [...]

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

เริ่มมีการจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกในวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ.1988 โดยองค์การอนามัยโลก เนื่องจากเล็งเห็นอ [...]

รายนามผู้มอบสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ขอขอบคุณ บริษัท ห้างร้าน และประชาชนทั่วไปที่ได้มอบสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทา [...]

บริษัท ยูนิลีเวิร์ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ได้มอบไอศกรีมวอลล์ ให้ จนท. ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ทางศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ขอขอบคุณ ตัวแทนจาก บริษัท ยูนิลีเว [...]

รายนามผู้มอบสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ขอขอบคุณ บริษัท ห้างร้าน และประชาชนทั่วไปที่ได้มอบสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทา [...]

เมื่อท่านมีปัญหาควรหาที่ปรึกษา โทร สายด่วนสุขภาพจิต 1323

เมื่อท่านมีปัญหาควรหาที่ปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็ก จะได้ผ่านไปถ้าใจเรายังสู้ อยู่เพ [...]

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปี 2563 (ครึ่งปีแรก)

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปี 2563 (ครึ่งปีแรก) [...]