วัณโรค (Tuberculosis:TB) เป็นโรคติดต่อทางการหายใจ เชื้อจะแพร่จากผู้ป่วยวัณโรคปอดไปสู่บุคคลอื่นทางละอองเสมหะขนาดเล็ก ซึ่งอาจจะเกิดจากการไอ จาม หรือพูด ซึ่งละอองเสมหะเหล่านี้ สามารถมีชีวิตลอยอยู่ในอากาศหลายชั่วโมง และเมื่อมีผู้สูดเข้าไปจะเข้าไปจนถึงถุงลมปอด และเกิดการอักเสบได้

วัณโรค (Tuberculosis:TB) เป็นโรคติดต่อทางการหายใจ เชื้อจะแพร่จากผู้ป่วยวัณโรคปอดไปสู่บุคคลอื่นทางละอองเสมหะขนาดเล็ก ซึ่งอาจจะเกิดจากการไอ จาม หรือพูด ซึ่งละอองเสมหะเหล่านี้ สามารถมีชีวิตลอยอยู่ในอากาศหลายชั่วโมง และเมื่อมีผู้สูดเข้าไปจะเข้าไปจนถึงถุงลมปอด และเกิดการอักเสบได้

สังเกตอาการเตือน “วัณโรค”

 • ไอติดต่อกันนาน 2 สัปดาห์
 • น้ำหนักลด เบื่ออาหาร
 • ไอหรือเสมหะมีเลือดปน
 • มีไข้เรื้อรัง มีไข้โดยไม่ทราบสาเหตุ
 • เหงื่อออกมาในตอนกลางคืน
 • อ่อนเพลีย
 • ผิวหนังซีด เหลือง

วัณโรคสามารถป้องกันได้ และสามารถรักษาให้หายขาดได้ ใครมีอาการไอเรื้อรัง โดยเฉพาะอาการไอ ที่นานมากกว่า 3 สัปดาห์ โดยอาการเริ่มต้นจะเริ่มไอแห้ง ๆ ก่อน ต่อมาจะเริ่มมีเสมหะจนอาจไอเป็นเลือด ให้รีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุด

วัณโรคแพร่กระจายง่าย แต่สามารถป้องกันได้

 • หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด
 • สวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปในสถานที่สาธารณะ
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรค หากตนเองมีภูมิต้านทานต่ำ
 • ฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค
 • ตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำทุกปี โดยควรตรวจเอกซเรย์ปอด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • รีบไปพบแพทย์ทันที หากสงสัยว่ามีอาการเสี่ยง

วัณโรคสามารถติดต่อได้ ยิ่งคนที่เป็นวัณโรคปอด ที่มีเชื้อเสมหะยิ่งติดต่อง่าย ดังนั้น เมื่อพบว่าตนเองป่วยเป็นวัณโรคหรือเสี่ยงวัณโรค ควรพบแพทย์เพื่อทำการรักษาและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เพราะวัณโรคเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้ โดยการกินยาให้ครบเป็นเวลา 6 – 8 เดือน