ไวรัสโรต้า อาการและ การป้องกัน การรักษา

เป็นเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน พบการระบาดมากในช่วงฤดูหนาว ไวรัสชนิดนี้ติดต่อกันได้ง่ายเพราะมักแฝงตัวอยู่ตามสิ่งของ อาหาร น้ำดื่ม น้ำแข็ง โดยเฉพราะในเด็กเล็กพบออัตตราการเสียชีวิตสูง นอกจากนี้เชื้อยังสามารถติดต่อได้ในผู้ใหญ่ แต่ไม่บ่อยนัก หารร่างการมีภูมิต้านทานต่ำ เช่นอดนอน หรือป่วยอยู่ ก็สามารถก่อให้เกิดอาการท้องร่วงได้อย่างรุนเเรงได้เช่นกัน