ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ขอขอบคุณนางแสงหล้า สมบูรณ์จร ที่เลี้ยงข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสารธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน จำนวน 60 ชุด จากครัวสันป่ายาง เนื่องในวันเกิด มอบโดยคุณทวีศิลป์ ม่วงถึก