ขอขอบคุณ ครอบครัวโอกระจ่าง และบุตร-หลาน
ที่ได้บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน เพื่อนำไปให้บริการผู้ป่วย จำนวน 3 เครื่อง
โดยได้อุทิศส่วนกุศลไปให้แก่คุณแม่มาลี โอกระจ่าง
ซึ่งทางศูนย์บริการฯ จะได้นำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป
และขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยอวยพรให้ครอบครัวผู้บริจาคในครั้งนี้ จงประสบแต่สิ่งเป็นมงคล สุขกาย สบายใจ สุขภาพร่างกายแข็งแรง