ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง

ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง [...]