เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปี2563 (รอบเก็บตก) ตามแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2563 ของจังหวัดลำพูน สำหรับประชาชนอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับการฉีดวัคซีนที่ยังไม่ได้รับการฉีดในปี 2563