ควบคุมป้องกันโรค โดยดำเนินการแจกชุดกักตัวที่บ้านให้กับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่สีแดง พื้นที่ที่มีความเสี่ยงตามประกาศของจังหวัดลำพูน เก็บขยะติดเชื้อ โดยทาง อสม.เทศบาลเมืองลำพูนร่วมฝึกปฎิบัติงานในครั้งนี้ด้วย