วันที่ 9 มีนาคม 2564 กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน และอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ออกเก็บตัวอย่างอาหารสดที่จำหน่ายในตลาดหนองดอก เพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร

กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน และอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ออกเก็บตัวอย่างอาหารสดที่จำหน่ายในตลาดหนองดอก เพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร ได้แก่ ฟอร์มาลีน สารกันรา สารฟอกขาว บอร์แรกซ์ น้ำมันทอดซ้ำ และยาฆ่าแมลง โดยส่งมอบตัวอย่างอาหารให้กับ สสจ. ลำพูน นำไปตรวจวิเคราะห์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขต 1 จ. เชียงใหม่ ผลการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน จะได้แจ้งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหากพบสารปนเปื้อน เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคในจังหวัดลำพูน