เทศบาลเมืองลำพูน ลุยตรวจ ATK พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการและลูกจ้างในตลาดทุกคน ยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ให้บริการเชิงรุกคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง และพนักงานทุกท่าน ในตลาดสดพื้นที่เขตเทศบาลฯ ทุกแห่ง

เทศบาลเมืองลำพูน ลุยตรวจ ATK พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการและลูกจ้างในตลาดทุกคน ยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ให้บริการเชิงรุกคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง และพนักงานทุกท่าน ในตลาดสดพื้นที่เขตเทศบาลฯ ทุกแห่ง ได้แก่ ตลาดสดหนองดอก ตลาดโต้รุ่ง ตลาดหลังลานเจ้าแม่ ตลาดวัดไชยชนึก (ข่วงพระเจ้าเพ่อเล่อ) ตลาดสองเลน และตลาดเย็นเทศบาล เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งแพร่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการของโรค และมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการและลูกจ้างทุกคนจะเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง ในวันนี้และครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 08.00 – 11.00 น ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่านขาม
ทั้งนี้ การตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK เป็นการตรวจหาเชื้อเบื้องต้น สามารถรอฟังผลการตรวจได้ทันที จึงทำให้เข้าถึงการตรวจที่รวดเร็ว ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ และได้รับการดูแลรักษาได้เร็วขึ้นรวมทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาล ช่วยควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งหากพบว่าติดเชื้อโควิด ก็จะส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อไป เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้ผู้ประกอบการ รวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และผู้ใช้บริการตลาดสดในเขตเทศบาลฯ รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนและสถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง งดไปสถานที่เสี่ยง หลีกเลี่ยงพื้นที่ปิด ล้างมือบ่อยๆ รับการฉีดวัคซีนตามที่กำหนด ป้องกันตนเองครอบจักรวาลทุกที่ทุกเวลา สถานประกอบการมีระบบ COVID-19 Free Setting และตรวจ ATK สม่ำเสมอ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดลำพูนอย่างมีประสิทธิภาพ