เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดโครงการเครือข่ายเฝ้าระวังหาสารเคมีตกค้างในพืชผัก ในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน (ผักติดดาว) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดโครงการเครือข่ายเฝ้าระวังหาสารเคมีตกค้างในพืชผัก ในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน (ผักติดดาว) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อพืชผักได้อย่างปลอดภัย
โดยเครือข่ายผักติดดาวได้เก็บตัวอย่างผักจากตลาดเย็นเทศบาล และตลาดหนองดอก รวมทั้งสิ้น จำนวน 50 ตัวอย่าง ได้แก่ กะเพรา กะหล่ำปลี ขึ้นฉ่าย คะน้า แครอท ต้นหอม แตงกวา ผักชี ผักชีฝรั่ง ผักกาดฮ่องเต้ ผักกาดขาว ผักกาดแก้ว มะเขือเจ้าพระยา มะเขือเทศ และพริก เพื่อนำมาทดสอบหาสารเคมีตกค้าง โดยใช้ชุดทดสอบ GT-Testkit และจัดอบรมให้ความรู้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ผู้นำนักเรียน และครูอนามัยโรงเรียน จำนวน 70 คน โดยทดสอบหาสารเคมีตกค้างในตัวอย่างผักที่เก็บมาจากตลาดสด ซึ่งผลการตรวจ พบว่า ผัก 43 รายการไม่พบยาฆ่าแมลง ผัก 7 รายการ พบยาฆ่าแมลงในระดับที่ปลอดภัย และ ไม่พบยาฆ่าแมลงในระดับที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งจะได้มอบป้ายผักติดดาวให้กับร้านจำหน่ายที่ผ่านการตรวจ โดยแสดงผลชนิดผักที่ผ่านการตรวจต่อไป