เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน โดยในกิจกรรมได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับที่ไปที่มาของโคม และได้นำผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จำนวน 50 คน นั่งรถรางชมเทศกาลโคมแสนดวง 4 จุดเช็คอิน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ลานเจ้าแม่จามเทวี วัดมหาวัน และวัดพระธาตุหริภุญชัย