ดังนั้นเมื่อคุณมีรายชื่อไปฉีดวัคซีนควรไปฉีดวัคซีนตามนัด เคร่งครัดมาตรการ DMHTT เพื่อตัวคุณเองปลอดภัย และลดความเสี่ยงเสียชีวิตจาก Covid-19