คำแนะนำการปฏิบัติระหว่างการแยกกักตัว 14 วัน

 

ที่มา https://www.gj.mahidol.ac.th/main/knowledge-2/homequarantine/