สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในกลุ่มเด็กเล็ก เริ่มพบมีจำนวนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามพ่อแม่ผู้ปกครองและคนใกล้ชิด ควรหมั่นสังเกตสุขภาพของเด็กอยู่เสมอ และควรสอนให้เด็กรู้จักรักษาสุขอนามัย เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากโควิด-19 ได้

     สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในกลุ่มเด็กเล็ก เริ่มพบมีจำนวนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามพ่อแม่ผู้ปกครองและคนใกล้ชิด ควรหมั่นสังเกตสุขภาพของเด็กอยู่เสมอ และควรสอนให้เด็กรู้จักรักษาสุขอนามัย เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากโควิด-19 ได้ 

     หลังจากพบว่าบุตรหลานติดเชื้อโควิด-19 จะมีแนวทางปฏิบัติในการรักษาอย่างไร นพ.ธีระชัย ให้คำตอบว่า หากติดเชื้อโควิดทั้งผู้ปกครองและเด็กให้เข้ารับการรักษา โดยผู้รักษาจะจัดเป็นกลุ่มครอบครัวให้ ถ้าหากเด็กติดเชื้อแค่ผู้ปกครองไม่ติด ให้เด็กเข้ารักษาในโรงพยาบาลหรือ Hospital ซึ่งอนุญาตให้ผู้ปกครองมาดูแลได้ โดยจะต้องดูแลตัวเองอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้ติดเชื้อโควิดจากเด็ก แต่จะยกเว้นผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวไม่ให้ตามเข้ามาดูแล แต่ถ้าหากผู้ปกครองติดเชื้อแต่เด็กไม่ติด ให้ประสานญาติมารับเด็ก แต่หากไม่มี ทาง พม. จะมีบ้านพักฉุกเฉินสำหรับเด็กไว้รองรับ

     คำแนะนำในการดูแลรักษาตามอาการ ถ้าหากมีไข้สามารถให้เด็กกินยาลดไข้ได้ ให้เน้นเช็ดตัวเพื่อป้องกันอาการช็อก หรือให้กินพาราเซตามอล 10 ml ต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัม ถ้ามีอาการไอ หรือมีน้ำมูก ให้กินยาแก้ไอและยาลดน้ำมูกได้ และถ้าหากถ่ายเหลว แนะนำให้ดื่มเกลือแร่

ทั้งนี้ หากเด็กเล็กไม่สามารถ Home Isolation (HI) ได้ สามารถเข้า Community Isolation ได้ ด้วยการติดต่อสาธารณสุขจังหวัด โดยอนุญาตให้ผู้ปกครองตามเข้ามาดูแลได้ภายใต้การดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัด รวมถึงการตรวจ ATK ในเด็กต่ำกว่า 5 ปี ไม่แนะนำให้แหย่โพรงจมูกลึกเท่าผู้ใหญ่ ทั้งนี้ให้เฝ้าระวังอาการหลังติดเชื้อโควิดอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่มีอาการป่วยไม่หนัก แต่ในบางรายอาจมีอาการอักเสบหลายระบบ ซึ่งจะเกิดในสัปดาห์ที่ 2-8 หลังจากติดโควิด ทำให้เกิดไข้สูงเพิ่มขึ้นมา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://shorturl.asia/wHu2I