เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดลำพูน จองวัคซีนป้องกันโควิด-19

สร้างภูมิคุ้มกันให้สังคม ลดความรุนแรงของโรค และลดอัตราการเสียชีวิต
โดยลงทะเบียนจองคิวได้ที่แพลตฟอร์ม "หมอพร้อม" หรือ รพ.สต.ใกล้บ้าน และโรงพยาบาลลำพูน
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน โทร. 053 525776