ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ ลุยเชิงรุกคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับแรงงานต่างด้าวในชุมชนบ้านหลวยและตลาดประตูลี้

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เจ้าหน้าที่ก [...]

ศูนย์บริการฯ ตรวจคัดกรองโควิด-19 ATK ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และเจ้าหน้าท [...]

รพ.ลำพูน ร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูน และ สสจ.ลำพูน ปูพรมฉีดไฟเซอร์แก่นักเรียน สร้างภูมิคุ้มกัน โควิด-19 ก่อนเปิดเรียน

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลลำพูน ร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ไ [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ ลุยเชิงรุกคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับกลุ่มเสี่ยง ครั้งที่4

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ และเจ้าหน้าที [...]

ฉีดวัคซีนพระราชทาน "ซิโนฟาร์ม"ของมหาวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้กับกลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ทางเจ้าหน้าที่กองการแพทย์ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลำพูนได้ลงพื้นที่ฉีด [...]

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฯ ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่โรงพยาบาลลำพูน เพื่อสร้างภูมิคุ้นกันหมู่ให้สังคมเมืองลำพูน

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมปฏิบัติงานให้บริการฉีด วัคซีนโควิด­ [...]

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฯ ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน วัคซีนซิโนฟาร์ม แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนพระราชท [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ ลุยเชิงรุกคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับกลุ่มเสี่ยง ครั้งที่2

เมื่อวันที่ 3กันยายน 2564 เทศบาลเมืองลำพูน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ และเจ้าหน้าท [...]

โครงการ อสม. ร่วมมือ ร่วมใจ รณรงค์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปี 2564

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการอาสาสมั [...]

โครงการ อสม. ร่วมมือ ร่วมใจ รณรงค์ป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2564

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ในเ [...]

ศูนย์บริการฯ มอบป้ายโครงการผักติดดาว ให้กับผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และเครือข่ายผักติดดาว ออกเก็บตัวอ [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ลุยเชิงรุกคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ลุยเชิงรุกคัดกรองโควิด­19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับกลุ่มเสี่ยง เพื [...]