ลงพื้นที่สอนสุขศึกษาแก่ชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านหลวย

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ลงพื้นที่สอ [...]

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือนตุลาคม 2563 รอบที่1

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอา [...]

ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุขกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยม [...]

ให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยในเขตเทศบาลเมืองลำพูนโดยไม่คิดมูลค่า

งานทันตกรรม กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน จัดบริการทางทันตกรรมแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยไม่คิดมูลค่า เพ [...]

ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี [...]

ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ [...]

เทศบาลเมืองลำพูนได้ประชุมทางไกล (Zoom meeting) ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์กับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อ [...]

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือน กันยายน 2563

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุม อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เ [...]

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติด [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมเชิญธงชาติไทยสู่ยอดเสา เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

วันนี้ (28 กันยายน 2563) ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมเชิญธงชาติไทยสู่ยอดเส [...]

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ได้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อติดต [...]

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติด [...]