โครงการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยให้ห่างไกลโรคจากการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยให้ห่ [...]

โครงการเยี่ยมบ้านประชาชนกลุ่มเป้าหมายและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง ประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำโครงการเยี่ยมบ้านประชาชนกลุ่มเป้าหมายและฟื [...]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ ุ11 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำโครงการอบร [...]

โครงการสร้างเครือข่ายระบบความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ ุ6 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำโครงการสร้า [...]

ประชุม อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือนมกราคม 2563

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุม อสม.เทศบาลเมื [...]

กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ 27 มกราคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมสุข [...]

กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดให้มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่รับบริการตรวจรักษาที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดให้มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่รับบริ [...]

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคกระดูกพรุน สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคกระดูกพรุน สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน [...]

กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการรณรงค์สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่อทางเดินหายใจ ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการรณรงค์สวมห [...]

จัดโครงการอบรมพี่เลี้ยงเด็กในสถานประกอบการสำหรับเลี้ยงเด็กประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการอบรมพี่เลี [...]

โครงการอบรมเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health literacy

วันที่ 16 มกราคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการอบรมเพื่อสร้างความ [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุม อสม. ประจำเดือน ธันวาคม 2562

มีการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของ อสม. และระเบียบการต่างๆ [...]