โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดกิจกรรมโครงการดูแลและส่งเสริ [...]

เทศบาลเมืองสีคิ้ว ได้ศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ทางเทศบาลเมืองสีคิ้ว ได้ศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพ [...]

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยมบ [...]

กิจกรรมการตรวจตา ตรวจเท้า และตรวจฟันผู้ป่วยโรคเบาหวานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ 2

วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2563) ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดให้มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพสำหรั [...]

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุม อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เ [...]

กิจกรรมการตรวจตา ตรวจเท้า และตรวจฟันผู้ป่วยโรคเบาหวานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันนี้ (28 ตุลาคม 2563) ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดให้มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพสำหรับผู [...]

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยมบ้าน [...]

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือนตุลาคม 2563 รอบที่2

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอ [...]

งานทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยไม่คิดมูลค่า

วันนี้ (21 ตุลาคม 2563) งานทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ให้บริการทางทันตกรรมแก่ประ [...]

วันนี้ (20 ตุลาคม 2563) ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยมบ้า [...]

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลเมืองลำพูนอย่างอบอุ่นและใกล้ชิด

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและ [...]

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุขกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตาม [...]