โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่4

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้อง [...]

โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่3

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้อง [...]

โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่2

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต [...]

โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่1

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต [...]

โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านชำในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านชำใ [...]

ทำบุญสืบชะตาเสริมขวัญกำลังใจ นักรบชุดฟ้า อสม.เทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมทำบุญเสริมสร้างกำลังใจและ [...]

โครงการใส่ใจสุขภาพจิต ไม่คิดฆ่าตัวตาย เทศบาลเมืองลำพูน

วันนี้(26 พฤศจิกายน 2563) ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการใส่ใจสุขภาพจิต ไ [...]

โครงการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน (ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจาก โควิด-19) ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 23 ถึง 24 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการป้องกันโรคติดต่ออุ [...]

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2564

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน จะจัดกิจกรรมโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนช [...]

ตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จำหน่ายในถนนคนเดินลำพูน

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563เทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพ เฝ้าร [...]

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยมบ [...]

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบา [...]