ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563 กับทางเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนป [...]

ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติด [...]

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือนกันยายน 2563 รอบที่2

เมื่อวันที่18 กันยายน 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอ [...]

ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนพิจารณา [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองลำพูน ซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน

ในวันที่ 14 ถึง 15 กันยายน 2563 ทางศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสา [...]

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือนกันยายน 2563 รอบที่1

เมื่อวันที่11 กันยายน 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอ [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะนักบริหารการตรวจเงินแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เทศบาลเมืองลำพูน โดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้การต้ [...]

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือน ส.ค.63

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุม อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เ [...]

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภ [...]

โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนในเด็กนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนในเด็กนักเรีย [...]

ประชุมคณะอนุกรรมการ Long Term Care

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส [...]